Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie a dotacím se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. zobraz více

Typy fotovoltaických systemu:

  • a) provoz v režimu připojení k distribuční síti (částěčná spotřeba výroby z FVE v daném objektu)
  • b) ostrovní provoz (všechna energie je spotřebována v místě výrobny - místa bez přivedené elektrické energie)
  • c) hybridní systémy (systém se záložním zdrojem –baterie - všechna vyrobená energie je spotřebována v místě instalace ).
    Podporováno dotacemi MŽP nová zelená úsporám.
  • d) ohřev vody pomocí fotovoltaických modulů (využití slunečního záření k ohřevu teplé vody)
    Podporováno dotacemi MŽP nová zelená úsporám.

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s významným výrobcem a dodavatelem FVE systémů German PV GmbH a spolehlivými výrobci invertorů ABB (Power One),Fronius, Sunville, Kostal. Spolehlivost našich systémů je podložena velmi nízkou poruchovostí , vysokou spolehlivostí komponentů a kladením důrazu na optimální konfigurací systémů, které z 80 % fungují už 7 let.

FVE panely:

GPV panel 250-260 Vp P60      Solvis panel SV 245-260 Wp
 

Přímý fotovoltaický ohřev vody:

  

Invertory:

ABB Invertor            Fronius invertor                Sunville invertor

 

Technické postupy montáže:

Montážní systém PV clik
 

Certifikáty a tech listy:


 

 

Zelená úsporám

Zařídíme vám dotace a vy ušetříte.

ZASLAT POPTÁVKU
Naše reference
Partneři


partner1.png, 14kB partner1.png, 14kB partner3.png, 12kB partner4.png, 9,5kB partner5.png, 5,9kB partner7.png, 4,0kB partner9.png, 6,1kB partner10.png, 4,6kB


© 2018. All Rights Reserved. Solarbohemia.cz